-->
Minrebroederstraat 21  
3512 GS  Utrecht  
Nederland  

Home  »  over ons

Over de Sint Willibrordus stichting


De R.K. Sint Willibrordkerk is:

•  een rijksmonument (één van de voornaamste specimina van de Utrechtse School in de neogotiek)
•  en een modelproject voor instandhouding van Europees architectonisch erfgoed.

De Sint Willibrordusstichting is de eigenaar van de Sint Willibrordkerk. Haar enige doel is het open houden van het unieke, neogotische gebouw als sacrale kerk en als monument. De stichting is tevens eindverantwoordelijk voor de financiële exploitatie en het onderhoud van het gebouw.

De stichting werd ooit opgericht door Pater Winand Kotte, die zich meer dan 30 jaar inspande om het kerkgebouw te behouden. Nadat de stichting in 1986 het eigendom van de kerk verkreeg, begon Winand Kotte fondsen te verzamelen om het gebouw te restaureren.

De kerk kon vanaf 1990 volledig gerestaureerd worden met bijdragen van gelovigen, en subsidies van Rijk en Gemeente. Eind 2005 heropende Kotte 'zijn' kerk feestelijk en droeg deze opnieuw op aan de heilige Willibrord. Een Utrechts onderdeel van het Europees Christelijk cultureel erfgoed was door zijn inspanningen behouden gebleven.

Het kerkgebouw wordt door het Ondersteuningsfonds van de Sint Willibrordkerk in gebruik gegeven voor culturele doeleinden, zoals het geven van concerten, het doen van muziekrepetities, en andere activiteiten welke niet strijdig zijn met de sacrale functie van het kerkgebouw.

Mocht u het gebouw of de binnenplaats voor een dag of dagdeel willen gebruiken voor een activiteit, dan kunt u een e-mail sturen naar:   


De Sint Willibrordus stichting heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)


Publicatie verslag 2017-2018
Sint Willibrord Stichting


Publicatie verslag 2018
Stichting Ondersteuningsfonds voor de Sint Willibrordkerk

Publicatie verslag 2016-2017
Sint Willibrord StichtingPublicatie verslag 2017
Stichting Ondersteuningsfonds voor de Sint Willibrordkerk


Sint Willibrordus Stichting © 2020


Home | Over ons | Openstelling | Informatie | Concerten | Het orgel | ANBI status | Bereikbaarheid | Contact
  top