-->
Minrebroederstraat 21  
3512 GS  Utrecht  
Nederland  
Home  »  informatie  »  ANBI status

ANBI status

Wilt u dat uw gift aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting?
Dat is mogelijk via de Sint Willibrordus Stichting (eigenaar van het kerkgebouw).
Deze seculiere monumentenstichting heeft als doel de Willibrordkerk open te houden en te onderhouden.
De stichting heeft de status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Bankgegevens:

Rabobank 38.10.54.551
Ten name van: Sint Willibrordus Stichting Utrecht

IBAN: NL60 RABO 0381 0545 51
BIC  : RABONL2U

Contact
  Daarnaast is er de stichting Ondersteuningsfonds Sint Willibrord Kerk Utrecht (OSWU), welke de volgende doelstelling heeft:

    "het ondersteunen van het behoud en onderhoud van de Sint Willibrordus Kerk te Utrecht ten einde de kerkelijke functie en een algemene openstelling voor het publiek in het algemeen te waarborgen. Zulks door: het organiseren en bevorderen van religieus-culturele evenementen, muziekbeoefening en -uitvoeringen, educatie en toerisme in en rond de Sint Willibrordkerk te Utrecht, alles zonder winstoogmerk"


Het Ondersteuningfonds heeft de Culturele ANBI status.

Publicatie verslag over 2016-2017 | Sint Willibrord Stichting

Publicatie verslag over 2017 | Stichting Ondersteuningsfonds voor de Sint Willibrordkerk
Sint Willibrordus Stichting © 2019


Home | Over ons | Openstelling | Informatie | Concerten | Het orgel | Bereikbaarheid | Contact
  top