-->
Minrebroederstraat 21  
3512 GS  Utrecht  
Nederland  

Goedemorgen, en welkom op de website van de R.K. Sint Willibrordkerk

De Sint Willibrordkerk is in 1875 gebouwd als rooms-katholieke kerk; de Latijnse HH. Missen worden opgedragen door
pater De Beer FSSPX.

Regelmatig worden benefietconcerten in de kerk gehouden ter ondersteuning bij het onderhoud van het gebouw. Hierbij wordt uitsluitend muziek uitgevoerd die passend is in de kerk. Dit wordt georganiseerd door het Ondersteuningsfonds.

De Sint Willibrordkerk is toegankelijk voor bezichtiging:
Dinsdag tot en met zaterdag van 13:00 uur tot 17:00 uur.Eerstvolgende Latijnse HH. Missen in de Sint Willibrordkerk:

vrijdag 28 september
19:00       H. Mis

zaterdag 29 september
09:00       H. Mis

zondag 7 oktober, Feest van O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans
10:30       Latijnse Hoogmis met gregoriaanse zang; kinderzegen

zondag 14 oktober, 21e zondag na Pinksteren
10:30       Latijnse Hoogmis met gregoriaanse zang

vrijdag 19 oktober, H. Petrus van Alcantara, belijder
19:00       H. Mis

zaterdag 20 oktober, H. Johannes van Kenty, belijder
09:00       H. Mis

zondag 21 oktober, 22e zondag na Pinksteren; Missiezondag
10:30       Latijnse Hoogmis met gregoriaanse zang

vrijdag 26 oktober, H. Evaristus, paus en martelaar
19:00       H. Mis

zaterdag 27 oktober, O.L. Vrouw op zaterdag
09:00       H. Mis

zondag 28 oktober, Feest van Christus Koning
10:30       Latijnse Hoogmis met gregoriaanse zang
               na de Mis: Lof met toewijding aan de wereld aan het H.Hart van Jezus

donderdag 1 november, Allerheiligen
19:00       Latijnse Hoogmis met gregoriaanse zang

vrijdag 2 november, Allerzielen
10:30       Requiem
19:00       gezongen Requiem

zaterdag 3 november, Eerste zaterdag van de maand, Votiefmis v.h. Onbevlekt Hart van Maria
09:00       H. Mis

zondag 4 november, 24e zondag na Pinksteren
10:30       Latijnse Hoogmis met gregoriaanse zang; kinderzegen


Eerstvolgende concerten in de Sint Willibrordkerk:De concerten in de Sint Willibrordkerk worden georganiseerd door het Ondersteuningsfonds Sint Willibrord Kerk Utrecht (OSWU)

Doelstelling van het Ondersteuningsfonds:

    het ondersteunen van het behoud en onderhoud van de Sint Willibrordus Kerk te Utrecht ten einde de kerkelijke functie en een algemene openstelling voor het publiek in het algemeen te waarborgen. Zulks door: het organiseren en bevorderen van religieus-culturele evenementen, muziekbeoefening en -uitvoeringen, educatie en toerisme in en rond de Sint Willibrordkerk te Utrecht, alles zonder winstoogmerk


Het Ondersteuningfonds heeft de Culturele ANBI status.
Speciale informatie:
Sint Willibrordus Stichting © 2018


Home | Over ons | Openstelling | Informatie | Concerten | Het orgel | Bereikbaarheid | Contact
  top